Bart Somers

Waardengedreven werken

Na de kredietcrisis van 2008 en de hele nasleep daarvan, lijkt het moeilijk om ‘waardengedreven, ethisch werken’ en ‘financieel rendement’ nog in één zin te plaatsen.

En toch is dat mijn betrachting. Correct zijn, ethisch werken, oprechte aandacht voor de noden van de klant. Dat is wat mij altijd heeft gedreven. En dat is waarin ik ook succesvol ben geweest. Toen de klanten in de nasleep van de crisis massaal hun geld weghaalden bij de grote banken, zijn de meeste van mijn klanten gebleven. Vanuit het vertrouwen van een jarenlang opgebouwde, correcte samenwerking. Mijn klanten waren ook niet degenen die hun winsten zagen verdwijnen. Ze hadden deugdelijk geïnvesteerd.

Vandaag is de marktrealiteit anders. Het is nog moeilijk om rendement te halen met klassieke bankproducten. Het is nog moeilijk om krediet te krijgen voor grote projecten. De markt is complex en minder transparant geworden, de kleine lettertjes zijn moeilijker te lezen.

Daarom positioneer ik mij als onafhankelijke gids doorheen het financiële landschap.

Vergelijk het met de stadsgids in Parijs. Elke gids kan u het Parijs van het massatoerisme laten zien.
Maar wat als u de echte pareltjes wilt vinden. De écht goede restaurantjes en niet de toeristenval. Dan heeft u een gids nodig die de stad kent als zijn broekzak. En die écht luistert naar wat u wil beleven. Die onafhankelijk en ethisch correct is. Dat is de gids die ik wil zijn.

Vanuit mijn grote sympathie voor de vele starters en KMO’s waarmee ik heb gewerkt, en vanuit de bezorgdheid om de complexiteit van de (financiële) omgeving waarin zij zich vandaag bewegen, stel ik mijn ervaring ook ten dienste als interim- en/of crisismanager.

Wie ben ik

Met meer dan 30 jaar ervaring in de financiële sector, in het bijzonder als zelfstandig bestuurder en in business banking, ken ik de financiële wereld van binnenuit. Ik heb ook zelf heel wat crises en fusies en overnames doorleefd. Voor Belfius was er voor mij Dexia en daarvoor BACOP. Ik was onder meer als crisismanager verantwoordelijk voor het sluiten van een aantal Dexia kantoren.

Ethiek is voor mij geen loos engagement. Wanneer ik met u mee stap om uw weg te vinden, neem ik in mijn analyses en voorstellen van alternatieven, die aspecten mee die voor u belangrijk zijn. Ik onderschrijf daarbij een aantal ethische codes. Omdat u daar beter van wordt.