Uitlokken en begeleiden van leerprocessen

Waarom leren zo lastig is

Allicht herken je hier wel iets van. Collega’s of medewerkers doen niet wat je van hen verwacht, of zoals je het verwacht. Terwijl je nochtans duidelijk bent geweest. Of je krijgt van je leidinggevende – ondanks je inzet - niet de waardering die je verdient. Je bedoelt het goed en toch word je door je collega verkeerd begrepen.

Allicht gaf of kreeg je ook het goedbedoelde advies. Je moet 'gewoon' wat strenger zijn, wat assertiever of beter leren luisteren. Of trek het je niet aan, neem het niet persoonlijk, kijk naar de dingen die wél goed lopen.

Wat zou leren en veranderen gemakkelijk zijn indien we jarenlang ingesleten patronen met een vingerknip zouden kunnen omkeren. Van perfectionist naar net genoeg ‘m’en-foutist’ om wat meer geduld te oefenen met medewerkers, of om het je wat minder aan te trekken. Van voorzichtig, omdat je geen conflicten wil, naar net assertief genoeg om op te komen voor wat jij belangrijk vindt.

Alleen werken onze hersenen jammer genoeg niet zo. Veranderen is lastig en vaak pijnlijk werk, dat motivatie en uithoudingsvermogen vergt.

Het goede nieuws is wel: wie de moeite neemt om door de pijn van verandering te gaan, slaagt er vaak wél in om gelukkiger te zijn.

Een perfectionist wordt daarmee geen ‘m’en-foutist’. Een voorzichtig iemand geen agressieveling. Je kan wel leren alternatieve keuzes te maken. De keuze om meer te relativeren door telkens opnieuw de vraag te stellen ‘wat is hier en nu voldoende perfect, binnen deze context?’. De keuze om voldoende assertief te formuleren wat je belangrijk vindt, omdat er meer risico is op conflict wanneer je dat niet doet en je nadien je emoties niet meer meester bent...

Leren met een co-navigator

Schip in een storm

Een leerproces vertrekt vanuit een beter besef waarom je net datgene doet wat je doet. Vanuit een beter inzicht in de waarden en overtuigingen die je drijven. En een beter begrip van het effect van het gedrag dat daaruit voortvloeit. Om dan van daaruit te zoeken naar alternatieven: ander gedrag dat toch ook juist aanvoelt. Omdat het nog steeds past binnen de waarden die je belangrijk vindt.

Ik geloof dat dit de manier is om je keuzemogelijkheid te verruimen. Waardoor je meer vrijheid ervaart en dus ook meer welzijn en meer geluk.

Mijn rol als coach in dit leerproces is die van een co-navigator.

We vertrekken vanuit kracht en verkennen samen je verlangen, je doel. En we verkennen ook op welke manier je – door je gedrag en de overtuigingen die je hebt aangenomen – jezelf soms in de weg staat om dat doel te bereiken.

Een kompas

Om misschien vast te stellen dat je niet met de juiste kaarten of de juiste instrumenten vaart, of ze niet zo goed kunt lezen, of dat ze verouderd zijn en niet meer nuttig in deze context. En ook te ontdekken welke kaarten, instrumenten en kwaliteiten er nog zijn. En hoe die te gebruiken.

Ook mijn rol als trainer zie ik vooral als uitlokker van leerprocessen.

Korte theoretische kaders vormen de kennisbasis van mijn training design. Het grootste deel van de aandacht gaat naar samen ervaringsgericht leren en experimenteren. Naar het onderzoeken van elkaars waarden en overtuigingen ook, om zo beter de gelijkenissen en verschillen tussen mensen te zien.

Zo ontwikkelen deelnemers meer awareness rond wat ze zelf precies doen en van waaruit. Ze ontwikkelen ook meer awareness rond de mogelijke drijfveren van anderen.

Om zo alternatieven te ontdekken, dat wat je anders kan doen om een ander en beter resultaat te behalen. Vanuit bredere kennis of nieuw inzicht. En de verantwoordelijkheid te nemen om écht te leren. Op een manier die ook op de werkvloer zichtbare verandering garandeert.

Ruth als trainer

J’ai eu la chance de participer à un trajet de formation avec Ruth, complété par un coaching individuel. Les formations m’ont donné des axes de réflexion et des points d’entrée pour m’amener à développer mes capacités de leader et de coach. Lors des séances de coaching avec Ruth, ses questions m’ont permis de réaliser un travail de réflexion et j’ai pu prendre conscience d’une autre manière pour communiquer avec mes collaborateurs. Ses remarques et ses conseils me sont utiles quotidiennement.

Anne

Ruth als coach

Als verantwoordelijke in een technische branche dacht ik, coaching, waar is dat nu weer goed voor? Maar enige sociale druk en natuurlijke nieuwsgierigheid drijven je dat pad op.

En dan kom ik bij Ruth die zegt dat ze naar je zal luisteren en een eind zal mee lopen op dat onbekende pad. Meestal moet je vechten om aandacht, en nu krijg je die zonder meer. En je moet over jezelf praten, over wat je voelt bij je werk, over je appreciatie voor de mensen rondom je. Je wordt van minder ongemakkelijk!

En je begint te klagen over het vele werk, en je stelt vast dat je teveel naar je toe trekt. Je klaagt over je baas, die niet ziet hoe goed je bent. Maar doe je wel wat hij je vraagt? En je klaagt over medewerkers. Maar geef je ze de kans om zich te ontwikkelen?

Dan blijkt coaching één van mijn beste initiatieven van de jongste jaren. Je ontdekt waarom je je zo kan opwinden over sommige dingen en waarom dat soms pijn doet. En waarom juist ‘onbelangrijke’ dingen je eigenlijk wel plezier doen. Het was een ‘geestelijke jogging’, die mijn levenskwaliteit heeft verhoogd.

Richard

Le coaching avec Ruth signifie passer par toutes sortes d’émotions. Elle a l’art de vous faire réfléchir sur vos réactions et sur celles des autres, de voir les choses autrement.

Elle n’essaie pas de changer votre personnalité mais arrive naturellement à vous faire changer vos perceptions et mieux interpréter les faits.

Les techniques qu’elle emploie sont simples mais très efficaces.
Le succès de la réussite d’un coaching avec Ruth est de s’ouvrir à elle complètement et de lui accorder une pleine confiance. Ensuite, elle fait des « miracles ».