Door het bos de bomen zien van het financieel landschap

Vermogensbeheer vandaag

Het mag duidelijk zijn dat vermogensbeheer geen evidente materie is in het huidig financieel en economisch klimaat.

Het aanbod aan bankproducten is immens. Een goed rendement vinden is moeilijk. De producten van elkaar onderscheiden in termen van in- en uitstapkosten of andere verborgen kosten, is een lastige en tijdrovende analyse. En voor een leek niet eenvoudig.

Daarnaast is er de ethische kant. In welke mate worden beleggingsproducten beheerd als een goede huisvader, met gezond verstand en voldoende voorzichtigheid? Dat is niet alleen belangrijk voor organisaties in een sociale en non-profit omgeving, steeds meer ook voor ondernemers die bewust in de maatschappij willen staan.

Zo kies ik ervoor rekening te houden met de ‘Principles of Socially Responsible Investment (SRI)’ en de exclusielijsten die referentie-organisaties inzake SRI regelmatig publiceren. Ze geven aan in welke mate de portefeuille met zorg is samengesteld, met uitsluiting van bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn in de productie van (controversiële) wapens, mensenrechten schenden of milieuschade aanrichten.

Als gids in dit complexe landschap sta ik u bij in:

Als eindproduct krijgt u een heldere en gedocumenteerde, vergelijkende analyse. De beslissing is aan de klant.

‘Anders’ investeren

Wie aandachtig rondkijkt, ziet op de financieel-economische markt steeds meer alternatieve bewegingen ontstaan. Buiten het klassieke bankensysteem om. Overheden zoeken investeerders voor publiek-private samenwerkingen. Ondernemers zoeken financiers buiten de klassieke hypotheeklening. Jonge starters doen aan crowdfunding.

Ook u kan kiezen voor zo’n alternatieve belegging: investeren in vastgoed, projecten rond de uitbouw van assistentiewoningen, uitbating van hotels of kinderopvang, … Ik help u het dossier van de financiële kant uit te tekenen. In welke mate is de investering rendabel? Hoe financiert u ze best? Wat is de goede mix tussen eigen middelen, hypotheek, …?

Vanuit het brede netwerk dat ik gedurende mijn loopbaan heb opgebouwd, breng ik ondernemers, investeerders, fiscalisten, … met elkaar in contact.

In een transparante aanpak

Een weg door een bos

Ik werk 100% onafhankelijk en profileer mij expliciet als neutrale tussenpersoon tussen u en de mensen en/of organisaties die u nodig heeft.

Mijn uitgangspunt is dat u de beste oplossing vindt voor een correct geformuleerde vraag. Daardoor gaat het over veel meer dan tarieven vergelijken. Het gaat over creatief onderzoek, een volledige kosten/baten analyse, de beste financieringstool.

Alle voorstellen vertrekken vanuit de vraag wat écht bij u past als starter, als doorgroeier, als belegger. We spreken vooraf af welke coördinerende of uitvoerende taken ik precies opneem en wat u desgewenst zelf doet.

Alle projecten en voorstellen worden nauwkeurig geanalyseerd en schriftelijk gerapporteerd. De klant neemt de beslissing.

Confidentialiteit gegarandeerd

Ik hanteer een transparante prijszetting. Geen verrassingen.

De ervaring leert dat de oplossingen die ik kan voorstellen de klant doorgaans zoveel voordeel opleveren, dat de kostprijs van het advies vlot is terugverdiend. Met minder tijd en inspanning en minder risico op verkeerde beslissingen dan indien het dossier niet zou zijn uitbesteed.