Management en ondersteuning in bedrijfsvoering

Inbreng van expertise en ondersteuning voor korte of langere termijn

Vanuit mijn ervaring met en sympathie voor starters en KMO’s, en vanuit de bezorgdheid om de complexiteit van de (financiële) omgeving waarin zij zich vandaag bewegen, stel ik graag mijn ervaring ten dienste.