Ruth Raes

Gelukkig zijn

Het welzijn – of noem het gelukkig zijn - van mensen en organisaties passioneert mij. In mijn wereldvisie slagen we er samen in om meer ‘wel’ te zijn, om ‘gelukkiger’ te zijn. Met minder stress en destructie, met meer passie en goesting.

Als ik denk aan geluk, heb ik twee overtuigingen: een deel van ons geluk hebben we zelf in handen, en een deel van ons geluk wordt mee beïnvloed door de omgeving waarin we leven en werken.

Foto van een vlieger met opschrift
                'Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren, andere windmolens'
Quote van Albert Einstein: 'Everybody
                  is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live
                  its whole live believing it is stupid.'

Wetenschappers – psychologen en breinspecialisten – hebben de jongste jaren uitgebreid aangetoond hoezeer we de neiging hebben om onze impact op ons eigen gedrag te overschatten. Ons brein is geprogrammeerd om de weg van de minste inspanning te kiezen. We denken wel dat we rationeel zijn, maar zijn het vaak niet.

Bij uitbreiding overschatten we ook de impact die anderen zouden moeten hebben op hun gedrag, gedrag dat mijn welzijn in de weg staat. Daaruit alleen al groeit veel irritatie en misverstand.

En we hebben de neiging om de impact van de context te onderschatten. Een context die steeds mondialer, sneller en complexer wordt.

Wetenschappers toonden aan dat onze hersenen van nature de neiging hebben om vooral datgene te zien dat aansluit bij ons gangbare denken. Wanneer we andere dingen willen zien, dan kan dat wel, maar het vergt aandacht, focus, energie. Aandacht die we vaak niet inzetten.

Om te werken aan welzijn en geluk, is het dus belangrijk twee invalshoeken te zien:

Daarom ligt mijn focus op die twee terreinen: ‘coaching en training’ en ‘consulting en change’.

Wie ben ik